GASTROENTEROLOGICKÁ A INTERNÍ AMBULANCE 

  MUDr. Lenka Kolonderová

 

CENTRUM PRO SCREENINGOVOU KOLONOSKOPII

akreditované pracoviště MZ ČR

Naše ambulance
zvítězila v celostátní soutěži

ORDINACE ROKU 2018
v oboru gastroenterolgie a
ORDINACE ROKU 2022
v kategorii Moravskoslezský kraj

 
 
 

 
 

 

Naším cílem je zbavit veřejnost předsudků a strachu z endoskopických vyšetření, které vedou pouze k tomu, že pacient vyšetření odkládá popř. přichází pozdě. Pouze preventivní vyšetření je jedinou cestou jak předejít vážným onemocněním, jako je rakovina tlustého střeva. Přičemž při včasné diagnostice je toto obávané onemocnění již zcela léčitelné.

V naší ambulanci Vás očekává sehraný tým vysoce erudovaných profesionálů, který se Vám bude v přátelské atmosféře a příjemném prostředí, intenzivně věnovat. Vaše obavy z endoskopických vyšetření bereme vážně a jsme připraveni reagovat na individuální potřeby a vnímání každého z Vás. Disponujeme nadstandardním vybavením a špičkovou technikou firmy Olympus.                                                           

Vyšetření  je možné na Vaše přání provést s premedikací (injekcí), která působí jak proti bolesti, tak tlumivě (o vyšetření nebudete ani vědět).

Vše co v naši ambulanci děláme je podloženo vysokou úrovní kvalifikace a praxe, ve shodě s nejnovějšími poznatky současné vědy (postupy lege artis). Stejně tak Vám garantujeme maximální hygienický standart (například používání jednorázových pomůcek a spotřebních materiálů). Neustále se vzděláváme jak v oblasti naší specializace, tak mimo ni. Spolupracujeme s renomovanými institucemi a předními odborníky.

Jsme akreditovaným pracovištěm MZ ČR pro provádění screeningové kolonoskopie