GASTROENTEROLOGICKÁ A INTERNÍ AMBULANCE 

  MUDr. Lenka Kolonderová

 

CENTRUM PRO SCREENINGOVOU KOLONOSKOPII

akreditované pracoviště MZ ČR


 
Děkujeme panu Jirkovi Vavříkovi za sponzorský dar. Vlastnoručně vyrobené ochranné štíty.

  
 
  
 
     
 
 
          
   

  

 


 

 

Prosíme naše pacienty aby i po ukončení nouzového stavu:
 
   - pro objednání  termínu vyšetření, vystavování receptů a podobně preferovali telefonický kontakt.
     - dodržovali přesné časy vyšetření z důvodu separace pacientů v ambulanci i čekárně.
- používali v budově kliniky ochranné roušky a desinfekci přichystanou v čekárně
Děkujeme Vám za pochopení a ohleduplnost.

Všem našim pacientům děkujeme za projevy solidarity, empatie a podpory v době pandemie.
!!!DĚKUJEME!!!
Zdraví Vás Váš tým GI-MEDICA :)
             MUDr. Lenka Kolonderová - vedoucí lékař, odborný garant
----------------------
       Andrea Liberdová - zdravotní sestra, endoskopická specialistka
----------------------
                         Martina Pospíšilová - provozní asistentka
                                                             Martin Stupka - manažer GI-MEDICA s.r.o.              
------------------- - -